Arvot

HSKH:n arvot

Hakunilan seudun koiraharrastajat ry eli HSKH on olemassa jäseniensä avulla ja jäseniään varten. Alla on kuvattu HSKH:n arvot, jotka on muodostettu jäsenistöä kuunnellen ja jotka edustavat meidän toimintatapoja ja -kulttuuria. Nämä arvot koskettavat niin jäseniämme, kouluttajiamme, kuin myös kisoissa ja kokeissamme kävijöitä.

IHMISTEN, KOIRIEN JA YMPÄRISTÖN ARVOSTAMINEN

Toimintamme on turvallista. Kohtelemme toisiamme kuten toivoisimme itseämme kohdeltavan ja kohtelemme koiriamme hyvin. Uskallamme ottaa puheeksi ikävätkin asiat, jotta seuratoiminta voi kehittyä.

Ihmisten ja koirien arvostaminen perustuu vastuulliseen käytökseemme, joka käsittää rohkeuden käsitellä myös vaikeita asioita. Pidämme yllä väkivallatonta ympäristöä, joka käsittää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden. Turvallisen tilan periaate koskee sekä ihmisiä että koiria, ja korostaa toisten huomioimista ja kunnioittamista harrastustoiminnassa. Meidän tulisi aina kohdella toisia niin kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan. Turvallisuuden huomioimme myös pitämällä huolta harrastusvälineistöstä ja -ympäristöstä.

YHDESSÄ TEKEMINEN

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa seuran toimintaan. Kasvatamme seurahenkeä hyvällä yhteistoiminnalla ja yhteen hiileen puhaltamalla. Haluamme seuratoiminnan lisäävän hyvinvointia ja positiivisuutta, joita tuemme muistamalla hyvät käytöstavat.

Yhdessä tekemisen arvo ilmenee aktiivisessa osallistumisessa ja osallistamisessa. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden vaikuttaa seuran toimintaan edistääksemme yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, kasvattaen samalla seurahenkeä. Huomioimme toiset, emmekä jätä ketään ulkopuolelle. Korostamme hyviä käytöstapoja, kuten avuliaisuutta, ystävällisyyttä ja asiallista kohtaamista. Näiden avulla luomme hyvää mieltä ja positiivisuutta kaikkien keskuudessa.

TASAPUOLISUUS JA OIKEUDENMUKAISUUS - REILU MEININKI

Tavoitteenamme seurassa on reilu meininki eli kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Noudatamme yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Katsomme seuratoiminnassa eteenpäin ja pyrimme kehittymään.

Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus yhdistyksen toiminnassa ilmenevät reiluna meininkinä, jossa jäseniin suhtaudutaan yhdenvertaisesti, kuten yhdistyslakikin velvoittaa. Tämä sisältää tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden kaikessa toiminnassamme. Pyrimme siihen, että kaikilla yhdistyksen jäsenillä on halutessaan koulutusryhmäpaikka ja sen saamisen ehdot ovat kaikille selkeät. Rohkeus uudistua ja kehittyä on osa eteenpäin katsovaa asennettamme. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä, mutta uskallamme myös tunnistaa ongelmia ja puuttua niihin varmistaaksemme, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja kehittyä.