HSKH:n jäsenyys ja jäseneksi liittyminen

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH ry:n jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiriin liittyvää harrastustoimintaa ja vaikuttaa positiivisesti yleisön asennoitumiseen koiranpitoon sekä korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta.
Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Toimintansa tukemiseksi yhdistys mm. kerää jäsenmaksuja.

Jäsenmaksut vuodelle 2024

 • Liittymismaksu 50 € (kertamaksu, joka laskutetaan kaikilta liittyviltä jäseniltä, myös perhejäseniltä)
 • Liittymismaksu nuorisojäsenille 25 € (kertamaksu, joka laskutetaan kaikilta liittyviltä jäseniltä, myös nuorisojäseniltä)
 • Jäsen 50 €
 • Nuorisojäsen 25 € (18v tai alle)
 • Perhejäsen 25 € (edellyttää samassa taloudessa toista HSKH:n perusjäsentä)
 • Kannatusjäsen vähintään 50 €

Uudet jäsenet - Liity lomakkeella

Hae HSKH:n jäseneksi tällä lomakkeella.

Nuorisojäseneksi (alle 18 vuotta) hakevat jäsenyyttä omalla lomakkeella. Hae nuorisojäsenyyttä tästä.

Jäsensihteeri ja hallitus käsittelevät hakemuksesi kuukauden sisällä sen jättämisestä. Jäsensihteeri lähettää sinulle tämän jälkeen sähköpostitse ohjeet liittymis- ja jäsenmaksun maksamiseksi. Jäsenyys on voimassa kun liittymis- ja jäsenmaksu on maksettu.

Jäsenyyden edellytykset

HSKH:n jäseneksi hyväksytään toimintaan aktiivisesti mukaan tulevat henkilöt, jotka hyväksyvät HSKH:n säännöt ja toimintaperiaatteet sekä maksavat liittymis- ja jäsenmaksun jäsensihteeriltä saatujen maksutietojen mukaisesti.

Jäsenyys edellyttää jonkin alla olevan ehdon täyttymistä:
1. Kaksi (2) HSKH:n jäsentä suosittelee sinua jäseneksi TAI
2. Sinulla on sovittuna treenipaikka HSKH:n kouluttajan kanssa TAI
3. Sinulla on näyttöä aktiivisesta yhdistystoiminnasta / olet halukas osallistumaan aktiivisesti HSKH:n toimintaan

HUOM! Pelkkä HSKH:n jäsenyys ei oikeuta Ojanko Areenan käyttöön. Hallissa treeniryhmien ulkopuolella harjoitteleville on maksulliset vapaaharjoitteluoikeudet.

HSKH:n jäsenyys tarkastetaan Ojangossa harjoittelevilta säännöllisesti pistokokein. Lisäksi kaikilla koulutusohjaajana toimivilla on oikeus tarkastaa Ojangon Koiraurheilukeskuksessa harjoittelevan jäsenyys.

HUOM! HSKH:n jäsenyys ei automaattisesti takaa paikkaa ohjatuissa harjoitusryhmissä. Harjoitusryhmäpaikkaa haetaan erikseen kunkin lajin omien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeitä linkkejä

Vanhat jäsenet

Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen tammikuussa ja ne on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä. Jäsenmaksulaskut lähetetään kaikille HSKH:n vanhoille jäsenille jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen alkuvuodesta osoitteesta noreply@fennoa.com ellei ole tilannut eLaskua. Jäsenmaksut maksetaan sähköpostiviestissä mainituin tiedoin henkilökohtaisella viitteellä eräpäivään mennessä.

Jos jäsen ei ole kehotuksesta huolimatta maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä. Halutessaan hän voi tämän jälkeen liittyä uudelleen HSKH:n jäseneksi ja maksaa silloin muiden tapaan myös liittymismaksun.

Muistathan pitää jäsenrekisteritietosi ajan tasalla ja ilmoittaa muuttuneista tiedoista jäsensihteerille jasensihteeri(at)hskh.net.

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • nuorisojäsenten syntymäaika
 • lähiosoite, postinumero ja toimipaikka
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (max. 2 kpl) (vapaaehtoinen)
 • jäsentyyppi (normaali jäsen, nuorisojäsen, perhejäsen)
 • agilitylisenssin numero (vapaaehtoinen)
 • harrastuslajit
 • erityisosaaminen ja muut taustatiedot

Muutokset jäsenrekisterin tietoihin: jasensihteeri jasensihteeri(at)hskh.net (Minna Martikainen).

HSKH:n jäsensivut ja muu tiedotus

Jäsenille löytyy paljon tietoa ja tiedotteita jäsensivuilta. Jäsensivujen lisäksi keskustelua käydään jäsenille tarkoitetuissa lajien/jaosten omissa Facebook-ryhmissä.