HSKH:n tietosuojaseloste

Hakunilan Seudun Koiraharrastajien tietosuojaseloste

HSKH on sitoutunut suojaamaan kaikkien sidosryhmiensä edustajien yksityisyyttä. Tällä
tietosuojaselosteella informoimme sidosryhmiemme edustajia heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot:
Hakunilan Seudun Koiraharrastajat ry (HSKH) (Y-tunnus 2307370-4)
Vanhan-Sepän tie 11 A 3, 03100 Vihti

Mitä tietoja keräämme:
• Yhteystiedot

• Muut mahdollisesti oleelliset henkilön itsensä antamat tiedot

Henkilötietojen käyttötarkoitus:
• Jäsenyyden ylläpito ja jäsenviestintä
• Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa mm. tilitoimisto
• Treenipaikkojen jakaminen ja laskutus
• Voimassa olevien lakien, asetusten sekä ohjeistusten mukaisesti toimiminen

Rekisteröidyn oikeudet:
• Rekisteröidyllä on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on kerätty
• Rekisteröity voi pyytää tietojensa oikaisua
• Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista lakien ja asetusten puitteissa

Tietojen säilytys, suojaus ja käsittely:
Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja
vastuutehtäviensä hoidossa.

Vastuuhenkilömme on ohjeistettu toimimaan vastuullisesti EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten
mukaisesti.

Säilytämme henkilötietoja tarpeellisen ajan, jotta voimme toimia tässä selosteessa mainittujen oleellisten
käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti.

Henkilötietojen pyytäminen:
Henkilö voi pyytää itsestään tallennetut tiedot nähtäväkseen tai tietojensa poistamista. Henkilön on
esitettävä asia yhdistyksen sihteerille, viimeistään viikkoa ennen hallituksen kokousta. Sihteeri lisää asian
kokouksen esityslistalle. Henkilön tulee itse saapua kyseiseen hallituksen kokoukseen todentamaan
henkilöllisyytensä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:
Joissain tapauksissa saatamme käyttää ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita ja tämä saattaa edellyttää
myös henkilötietojen luovuttamista, jotta HSKH:n hankkima palvelu on mahdollista suorittaa. HSKH vastaa
näissä tapauksissa palveluntarjoajien toiminnasta kuten omastaan.

Tietojen poistaminen

Mikäli pyydät tietojesi poistamista, jäsenyytesi päättyy tietojesi poistamisen yhteydessä.