Ojangon koiraurheilukeskuksen kehittämissuunnitelma

Vaihe 1
Kenttäalueiden pohjatyöt, valaistus sekä aitaaminen
Lyhyellä tähtäimellä tavoitteenamme on viimeistellä alueen maapinta, kunnostaa edelleen harjoituskenttien pohjia ja aidata alue sekä varmistaa alueen valaistus. Tämän vaiheen työt saadaan pääosin tehtyä vuoden 2008 aikana.

Vaihe 2
Talviharjoittelukäyttöön tarkoitettu pysyvä halli
Vaiheessa kaksi Ojangon koiraurheilukeskukseen rakennetaan pysyvä maapohjainen halli eri koiralajien talviharjoittelupaikaksi. Hallin kooksi on maisemointisuunnitelmassa määritelty 3000 neliötä. Asemakaavassa hallin kooksi on määritelty 5000 neiliötä.
Tavoiteaikataulu: valmista vuonna 2011.

Vaihe 3
Nurmipohjainen kenttä
Vaiheessa kolme Ojangon koiraurheilukeskukseen toteutetaan nurmipohjainen kilpailu- ja harjoituskenttä tottelevaisuus- ja palvelus-koiratoimintaa varten. Kenttä rakennetaan käyttökatsomon eteen.
Tavoiteaikataulu: valmista vuonna 2014.

Vaihe 4
Rauniorata
Ojangon koiraurheilukeskuksen on mahdollista rakentaa myös rauniorata. Tällä hetkellä Vantaalla ei ole sääntöjä täyttävää rauniorataa, joten radalla on selkeä tilaus koiraharrastuskentässä. Raunioradalla harjoittelevat mm. pelastuskoirat, jotka osallistuvat myös yleisiin pelastustehtäviin. Tavoiteaikataulu: valmista vuonna 2020.
Ojangon kivituhkatut agilitykentät. Kuva otettu valojen asentamisen yhteydessä elokuussa 2007 (Markku Lauren)
Muut asennus kuvat Picasa webalbumissa